Najczęściej kupowane

Pomoc

Informacja

Zakupy

Producenci

Promocje

Wyprzedaże

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

ASTENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: ul. Wańkowicza 25/1, 58-500 Jelenia Góra

telefon: 532 559 885

e-mail:mail@polskie-swiece.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

– Data

 

…………………………………………………………………………………………

 

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.